Eelarve

Eelarve2018-05-28T14:42:47+00:00
MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus Kinnitatud JÜTK üldkoosolekul 28.04.2018
EELARVE  2018    EUR
TULUD
Dotatsioon 1 219 000,00
KOV 164 400,00
Õpilaste vedu 1 300,00
Piletitulu 193 000,00
Muu tegevus 147 000,00
Liikmemaks 2 045,00
Aastasse üleminev jääk 30 000,00
Tulud kokku 1 756 745,00
KULUD
  Töötasu 85 900,00
  Sots.maks 33% 31 100,00
  Töötuskindlustus 680,00
Personalikulud kokku 117 680,00
  Ruumide rent 3 185,00
  Elekter, küte 8 600,00
Jaama 15 2 500,00
Mäo 6 100,00
  Vesi, kanalisatsioon, prügi 890,00
Jaama 15 140,00
Mäo 750,00
  Telefon/internet 1 540,00
Jaama 15 700,00
Mäo 840,00
  Inkassatsiooni teenus 1 145,00
  Valve 400,00
Jaama 15 0,00
Mäo 400,00
  Sõiduauto kulud 5 690,00
kütus 2 000,00
kasutusrent 2 340,00
hooldus, kindlustus 1 350,00
  Isikliku auto kasutus 100,00
  Esinduskulu, erisoodustus 1 900,00
  Kantselei ja postikulud 1 100,00
  Reklaamikulud 750,00
  Infotehnoloogia 1 950,00
  Koolitus 1 000,00
  Ostetud teenus 3 700,00
  Muud kulud 2 095,00
Üldkulud kokku 34 045,00
  Vedajatega lepingud 1 559 000,00
  Piletid, termorullid 500,00
  Piletikontroll, piletimüügi seadmed 15 250,00
  Muu (soetused jm) 2 000,00
Tegevused kokku 1 576 750,00
Hoonestusõigus 7 270,00
Mäo terminali haldamine 21 000,00
hooldus, kindlustus 18 500,00
muu 2 500,00
Kulud kokku 1 756 745,00