MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus Kinnitatud JÜTK üldkoosolekul 27.03.2019
EELARVE  2019    EUR
TULUD
Dotatsioon Toetus riigieelarvest (RET) 1 720 488,72
KOV 0,00
Õpilaste vedu 0,00
Piletitulu 0,00
Muud tulud 560,00
Liikmemaks KOV 1 533,84
Liikmemaks RIIK 511,28
Tulud kokku 1 723 093,84
KULUD
  Töötasu 65 960,00
  Sots.maks 33% 21 767,00
  Töötuskindlustus 500,00
Personalikulud kokku 88 227,00
  Ruumide rent 3 185,00
  Elekter, küte 9 146,00
Jaama 15 2 156,00
Mäo 6 990,00
  Vesi, kanalisatsioon, prügi 500,00
Mäo 500,00
  Telefon/internet 1 390,00
Jaama 15 590,00
Mäo 800,00
  Valve 594,00
Jaama 15 144,00
Mäo 450,00
  Sõiduauto kulud 6 150,00
kütus 2 150,00
kasutusrent 2 640,00
hooldus, kindlustus 1 360,00
  Isikliku auto kasutus 50,00
  Erisoodustus 1 600,00
  Kantselei ja postikulud 1 100,00
  Reklaamikulud 800,00
  Infotehnoloogia 1 750,00
  Koolitus 580,00
  Ostetud teenus 3 800,00
  Muud kulud 570,00
Üldkulud kokku 31 215,00
  Vedajatega lepingud 1 544 843,28
  Piletimüügiseadmed 15 335,00
  Muu (soetused jm) 6 100,00
Tegevused kokku 1 566 278,28
Hoonestusõigus 7 270,00
Mäo terminali haldamine 30 103,56
hooldus, kindlustus 26 900,00
muu 3 203,56
Kulud kokku 1 723 093,84